Paradise vertelt het aangrijpende verhaal van drie individuen, Olga, Jules en Helmut, wier paden elkaar kruisen tijdens WOII.

Andrei Konchalovsky, begonnen als scenarioschrijver van Andrei Tarkovsky, keerde na een carrière in Amerika in 2014 terug op Russische bodem voor The Postman’s White Nights – ook door Contact Film uitgebracht. In Paradise vormde hij rond drie personages een origineel drama over de horror van de Holocaust.

De Russische aristocrate Olga is lid van het Franse verzet en wordt gearresteerd door de Nazi’s omdat ze Joodse kinderen heeft helpen onderduiken in Parijs. In de gevangenis ontmoet ze Jules, een Frans politie-inspecteur en nazi-collaborateur die haar zaak moet onderzoeken. Jules is gecharmeerd van de mooie Olga en biedt haar een lichtere straf aan in ruil voor seksuele gunsten. Olga gaat akkoord, ze wil alles doen om onder vervolging uit te komen. Haar hoop op vrijheid vervaagt echter in rap tempo als de gebeurtenissen een onverwachte draai nemen. Ze wordt naar een concentratiekamp overgebracht en haar leven wordt een Hel in de Germaanse visie op het Paradijs. Tot haar verrassing ontmoet ze daar Helmut, nu een hoog SS-officier, die ze nog kent uit vrolijker tijden. De vlam tussen hen laait weer op, maar wat hen wacht is een onvermijdelijk destructieve en verwrongen relatie.
Helmut is voornemens Olga te redden, en biedt haar een ontsnappingsmogelijkheid. Intussen begint het einde van het nazi-tijdperk zich af te tekenen en Olga’s ideeën over het Paradijs veranderen onherroepelijk.
Gefilmd in scherp zwart-wit, praten/biechten de personages voor de camera, en weeft Konchalovsky een verhaal dat verschillende kanten, en ideologieën van de genocide behandelt. Een krachtige parabel over het wezenlijke, menselijke verlangen te overleven.

PARADISE tells the compelling story of three individuals, Olga, Jules and Helmut, whose paths cross amidst the devastation of war.
Olga, a Russian aristocratic immigrant and member of the French Resistance, is arrested by Nazi police for hiding Jewish children during a surprise raid. As her punishment, she is sent to jail where meets Jules, a French-Nazi collaborator who is assigned to investigate her case. Jules grows fond of Olga and offers to go light on her punishment in exchange for sexual favours. Although Olga agrees, and will do whatever it takes to avoid harsh persecution, her hope for freedom quickly fades when events take an unexpected turn.
Shipped to a concentration camp, Olga is forced into a life of hell. To her surprise, she crosses paths with high-ranking German SS officer Helmut, who once fell madly in love with her and still harbours feelings. They re-kindle their old flame and embark on a twisted and destructive relationship. Helmut resolves to rescue Olga and offers her an escape that she no longer thought possible. Yet as time passes, and the fate of Nazi defeat looms, Olga’s notion of Paradise is irrevocably changed.
Using the power of confessional monologues and excerpts of “found footage”, the film’s theme can be summarized using the famous words of German philosopher Karl Jaspers: “That which has happened is a warning. It must be continually remembered. It was possible for this to happen, and it remains possible for it to happen again at any minute. Only in knowledge can it be prevented.”
PARADISE is directed by Andrei Konchalovsky who co-wrote the script with Elena Kiseleva. Julia Vysotskaya, Christian Clauss and Philippe Duquesne star as the principal cast.

Vanaf 11 januari 2018 is PARADISE (RAJ – PAЙ) te zien in de filmtheaters:
EYE, Amsterdam; De Filmhallen, Amsterdam; Rialto Filmtheater, Amsterdam; Filmhuis Den Haag; 't Hoogt, Utrecht; Filmhuis O42, Nijmegen; NatLab, Eindhoven

Vanaf 24 juli 2018 op DVD verkrijgbaar!

filmposter paradise

Rusland, Duitsland; 2016; zwart-wit; 131 minuten; Dolby 5.1;
Russisch, Frans, Duits, Jiddisch gesproken; Nederlands ondertiteld.

Credits

Regisseur:
Acteurs: Julia Vysotskaya, Christian Clauss, Philippe Duquesne, Jakob Diehl, Peter Kurth, Victor Sukhorukov, Isabelle Habiague, Pyotr Mikhalkov, Valérie Zaccomer, Pierre Nisse, Natalya Kurdyubova, Larisa Kuznetsova
Productie: DRIFE Filmproduktion; The Andrei Konchalovsky Studios
Camera: Alexander Simonov
Muziek: Sergei Shustitsky
Awards: Zilveren Leeuw voor Beste Regie, Filmfestival Venetië
Scenario: Andrei Konchalovsky, Elena Kiseleva

Over de regisseur:

DIRECTOR’S COMMENT
Andrei Konchalovsky:

‘De geschiedenis zit vol met grote tragedies, waarvan de meeste in onze gedachten blijven als oude wandaden die in de huidige tijd onmogelijk konden worden gerepliceerd. Een van de meest angstaanjagende momenten in de geschiedenis van onze generatie was de opkomst van de nazi-partij en de uitroeiing van miljoenen Joden en anderen die niet pasten in het nazi-ideaal van een ‘perfect’ Duits ‘paradijs’. Deze gruweldaden openbaren het menselijke vermogen tot het kwaad en hoewel deze gebeurtenissen in het verleden plaatsvonden, is hetzelfde radicale en haatdragende denken vandaag de dag duidelijk en bedreigt het de levens en veiligheid van velen over de hele wereld.

‘Paradise’ reflecteert op een twintigste eeuw vol met grote illusies begraven in ruïnes, de gevaren van haatdragende retoriek en de behoefte van de mensheid om de kracht van liefde te gebruiken om te zegevieren over het kwade.
‘Wat er is gebeurd, is een waarschuwing. Het moet voortdurend herdacht worden. Het was mogelijk om dit te laten gebeuren en het blijft mogelijk dat het elk moment opnieuw kan gebeuren. Alleen door er van te weten kan dit worden voorkomen. Het gevaar is hier de onwil om te weten, de drang om te vergeten en het ongeloof dat dit allemaal gebeurde … ‘Deze woorden van de Duitse filosoof Karl Jaspers zijn sterk verbonden met het centrale thema van’ Paradise’, dat ons ertoe aanzet de waarheden van de geschiedenis niet te vergeten, hoe huiveringwekkend of ongemakkelijk ook, zodat we ze niet herhalen. ‘
SCRIPT
Het script van de film werd in een relatief korte tijd voltooid, slechts een paar maanden, hoewel het een grondige research vergde van geschiedenisconsulenten, gespecialiseerd in de periode van de Tweede Wereldoorlog, Franse bezetting en de Franse verzetsbeweging, nazi-ideologie en Duitse militaire orde, evenals de organisatie en het dagelijks leven van concentratiekampen. Naast de consultants werkte het productieteam van het project veel samen met de kronieken van het tijdperk, archiefmateriaal en het unieke fotomateriaal dat in privé-archieven wordt bewaard.
‘Paradise is een kamerdrama met drie hoofdpersonen wiens leven verweven is met de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Elk personage demonstreert het vermogen om grote kracht te tonen, maar ook te bezwijken voor ondraaglijke zwakte en fanatieke overtuigingen. Olga, een Russische aristocraat en lid van het Franse verzet, Jules, een vrolijke Fransman die meedogenloos nazi-sympathisant wordt en Helmut, een goed opgeleide erfgenaam van een adellijke Duitse familie die zich door de rangen van de SS omhoogwerkt en onderwijl een dubieuze moraal ontwikkelt. Gedreven door de allesverwoestende oorlog, neemt elk personage belangrijke, levensveranderende beslissingen gebaseerd op hun eigen overtuiging in het (op dat moment) juiste.
Dus wat zou een levenslustige Franse gezinsman ertoe drijven om samen te werken met de nazi’s? Wat zijn de overtuigingen van een fijn geschoolde erfgenaam van een adellijke Duitse familie die zijn toevlucht neemt tot een systeem van inhumane idealen? Wat motiveert een Russische aristocrate die een zorgeloos leven leidt in een tijd van vrede om haar vrijheid voor andermans leven op te offeren? Kan een persoon zijn menselijkheid behouden als die de hel op aarde heeft ervaren? In de loop van de film voeren de personages een serie daden uit die uiteindelijk hun lot bepalen’.

 

Andrei Konchalovsky werd in 1937 in Moskou geboren als Andrei Michalkov. Hij nam later de achternaam van zijn grootvader, de kunstschilder Pjotr Konchalovsky als pseudoniem. Hij is de broer van filmregisseur Nikita Michalkov.
Zijn vader was schrijver en schreef o.a. de tekst voor het Russische volkslied. Andrei volgde een pianostudie voordat hij zijn filmcarrière begon. Hij werkte veel samen met Andrei Tarkovsky – waarmee hij op de VGIK filmschool zat – en schreef samen met hem het script van o.a. Andrei Rublev, Tarkovsky’s epische filmdrama over de 15e-eeuwse schilder. Aanvang jaren ’70 begon hij met het regisseren van zijn eigen films, en vertrok uiteindelijk naar Hollywood.
Konchalovsky is zo’n zeldzame regisseur, zoals ook Ingmar Bergman en Patrice Chéreau, die met gemak schakelt tussen film, opera en theater.

FILMOGRAFIE:
2016 ‘Paradise” (Ray)
2015 The Enigma of Benito Cereno (announced)
2014 “The Postman’s White Nights”: director, screenwriter and producer (Silver Lion, Venice Film Festival 2014, Competition)
2012 “Battle for Ukraine” (documentary): director, screenwriter and producer.
2011 “The Nutcracker in 3D” (Great Britain, Hungary): director, screenwriter and producer.
2010 “The Last Station”: executive producer.
2008 “The Demons of St. Petersburg”: screenwriter.
2007 “To Each His Own Cinema”: director and screenwriter.
2007 “Gloss”: director, screenwriter and producer (Kinotavr Film Festival, Osaka European Film Festival)
2003 “The Lion in Winter” (USA): director.
2002 “House of Fools”: director, screenwriter and producer (Grand Prix Venice Film Festival, Palm Springs International Film Festival, International Film Festival Rotterdam, Karlovy Vary International Film Festival, Hong Kong International Film Festival, Jerusalem Film Festival, Cairo International Film Festival)
1997 “The Odyssey” (UK, Germany, Greece, Italy, United States): director and screenwriter.
1995 “Lumière and Company”: director.
1994 “Ryaba, My Chicken”: director, screenwriter and producer (Cannes Film Festival, Chicago International Film Festival)
1991 “The Inner Circle” (Italy, USA, USSR): director and screenwriter.
1989 “Tango & Cash” (USA): director
1989 “Homer and Eddie” (USA): Director (Grand Prix San-Sebastian Film Festival)
1987 “Shy People” (USA): director and screenwriter (Cannes Film Festival)
1986 “Duet for One” (USA: United Kingdom): director.
1985 “Runaway Train” (Israel, USA): director. (Two Oscar Nominations)
1984 “Maria’s Lovers” (USA): screenwriter, director (Karlovy Vary International Film Festival)
1978 “Sibiriada”: screenwriter, director (Grand Prix Cannes Film Festival, Chicago International Film Festival, New York City, New York)
1974 “A Romance for Lovers”: director (Grand Prix Karlovy Vary International Film Festival)
1970 “Uncle Vanya”: screenwriter, director (Silver Shell for Best Director San Sebastian Film Festival, Chicago International Film Festival, New York City, New York)
1967 “The Story of Asya Klyachina Who Loved But Never Married”: screenwriter (Berlin International Film Festival, New York Film Festival)
1966 “Andrei Rublev” by Andrey Tarkovsky: screenwriter, co-author.
1965 “The First Teacher”: screenwriter, director (Best Actress Venice Film Festival)
1962 “Ivan’s Childhood” by Andrey Tarkovsky: screenwriter.

_______________________________________________________

DIRECTOR’S COMMENT
Andrei Konchalovsky:
‘History is full of great tragedies, most of which remain in our minds as ancient misdeeds that couldn’t possibly be replicated in the present day. One of the most terrifying moments of our generation’s history was the rise of the Nazi party and the extermination of millions of Jews and others who did not fit into the Nazi ideal of a ‘perfect’ German ‘paradise’. These atrocities exposed the depths of mankind’s capabilities for evil and although these events happened in the past, the same kind of radical and hateful thinking is apparent today and threatening the lives and safety of many around the world.
‘Paradise’ reflects on a twentieth century filled with great illusions buried in ruins, the dangers of hateful rhetoric and the need for mankind to use the power of love to triumph over evil.
‘That which has happened is a warning. It must be continually remembered. It was possible for this to happen, and it remains possible for it to happen again at any minute. Only in knowledge can it be prevented. The danger here is in the unwillingness to know, the urge to forget, and the disbelief that all of this actually happened…’ The words of German philosopher Karl Jaspers are tied strongly to the central theme of ‘Paradise’, which urges us not to forget the truths of history, no matter how horrifying or inconvenient, so that we do not repeat them’.

SCRIPT
The script of the film was completed in a relatively short time, just a couple of months, even though it required a thorough work of history consultants, specializing in the period of Second World War, French Occupation and the French Resistance movement, Nazi ideology and German military order, as well as the organization and everyday life of concentration camps. Apart from the consultants, the production team of the project worked a lot with the chronicles of the epoch, archive materials as well as the unique photo materials kept in private archives.
‘Paradise is a chamber drama which follows three main characters whose lives are interwoven against the backdrop of the Second World War. Each character demonstrates one’s ability to manifest great strength, yet also succumb to unbearable weakness and fanatical convictions. Olga, a Russian aristocrat and member of the French Resistance, Jules, a fun-loving Frenchmen who becomes a ruthless Nazi sympathiser and Helmut, a well-educated heir to a noble German family who rises through the ranks of the SS developing a set of questionable morals along the way. Motivated by the devastation of war, each character makes a significant life-altering decision based on their own belief of what is right.
So what would drive a life-loving French family man to collaborate with the Nazis? What are the convictions of a finely educated heir to a noble German family who finds refuge in a system of inhumane ideals? What motivates a Russian aristocrat leading a carefree life in a time of peace to sacrifice her freedom for someone else’s life? Can a person preserve their humanity, having experienced hell on earth? In the course of the film the characters perform a series of deeds which ultimately shape their destinies’.

PARADISE (RAJ - PAЙ) PARADISE (RAJ - PAЙ) PARADISE (RAJ - PAЙ) PARADISE (RAJ - PAЙ) PARADISE (RAJ - PAЙ) PARADISE (RAJ - PAЙ) PARADISE (RAJ - PAЙ) PARADISE (RAJ - PAЙ) PARADISE (RAJ - PAЙ)

De pers over PARADISE (RAJ – PAЙ)

The film director who had more than once worked in Hollywood, now made a black and white film that looks very European and is reminiscent of Haneke (White Ribbon) and Sokurov (Moloch) with possible citations from the Japanese Koreeda (If Konchalovsky has not seen all those films, it is even cooler!) Koreeda has made film After Life where the characters living in the Paradise made films about their earthly life…
The elaborate tragic parabola, magnificently shot by Konchalovsky, full of global philosophical ideas and hard-to-answer questions (which is what they expect of Russian art), fits the Venetian program, full of God-seeking and military retro, perfectly well. With its imposing scale, it can easily dominate a number of rivals, and Sam Mendes’s jury is unlikely to leave her without any prize. But we will know it for sure after 10 September.
Stas Tyrkin, Komsomol’skaya pravda

Audacious attempt to combine Holocaust backdrop with metaphysical-tinged romance falls short of its lofty ambitions.
It’s a shame that there’s no Venice technical prize, as the great Russian DoP Alexander Simonov would surely have one hand on such a trophy. Simonov shot several features for Russia’s much-missed maverick genius Alexei Balabanov, including the phenomenal Cargo 200 (2007) and Me Too (2012), and collaborated brilliantly with Konchalovsky on the semi-documentary The Postman’s White Nights.
Here he works chiaroscuro wonders with what the end credits identify as a combination of 35mm and 16mm stock (projected digitally at Venice), his 4:3 black-and-white images and complex lighting set-ups often harking back to golden-age monochrome cinematography. The look is a neat fit for the 1942-4 period during which most of the narrative unfolds, the boxy ratio serving to emphasize the harsh constrictions of wartime and later, the infernal claustrophobia of the hideously crowded death camps.
Neil Young, The Hollywood Reporter

Paradise is a film not without ideas, most intriguing being the decision to depict events partly from the point of view of a charming fanatic of the Nazi cause, who nevertheless comes to see that the Hitlerian utopia is a corrupt sham. However, the central theme of paradise is harped on so repetitively in the often prolix dialogue that it finally comes to mean very little. Despite more than conscientious production design, the horror of the camps never feels remotely convincing – Vysotskaya is not the only character to remain looking hale and fresh – and the atmospheric beauty of Alexander Simonov’s photography only adds to the impression that we’re seeing an artefact so elegantly glazed that it finally seems downright improper.
Jonathan Romney, Screendaily

Una película en la que el realizador decidió no mostrar las escenas más violentas porque a él tampoco le gusta ver los campos de concentración o las cabezas cortadas. Pero en la que hay una gran “violencia espiritual”, mucho más difícil de contar. Su objetivo era hacer que el espectador “sienta, entienda, ese horror que individuo por sí mismo no siempre”.
Y lo logra con una puesta en escena sobria y directa, en la que no hay efectos especiales ni elementos narrativos que distraigan de la historia y del dolor de los protagonistas.
Unos personajes coherentes, que aceptan su destino porque no pueden hacer otra cosa y que son los ejemplos de los diferentes comportamientos en la guerra, tres puntos de vista que unidos forman un retrato demoledor del conflicto.
EFE, rtvE

The beautiful black and white cinematography of Alexander Simonov and the meticulous and careful framing of the shots makes Paradise visually sumptuous – perhaps too much so.
This arch arty feel is not helped by some of the later more melodramatic turns. The Holocaust as a historical subject is resistant to narrative, with its finding of meaning, its yearning for resolution. Even the name Holocaust can be seen as gracing the mass murder with something like a reason, an explanation and by implication a justification. The religious revelation that concludes Paradise ultimately bankrupts the depiction of the horrors. *Spoiler*: There’s the possibility that the arrival of God is meant to add another layer of irony – after all the pre-Heaven interrogations are not at the Pearly Gates, but in interrogation rooms with the dead wearing something not dissimilar to death camp uniforms – but this seems an unwarranted stretch.
John Bleasdale, CINE-VUE

Paradise non vuole impartire alcuna lezione, né aggiungere chissà cosa ad una vicenda che è stata oramai più e più volte rivoltata come un calzino. Nemmeno prende le distanze da argomenti tipici, come colpa collettiva, abiezione umana e via discorrendo. No, più semplicemente tenta di umanizzare quei “mostri” dei nazisti, senza invocare cose come ragione di stato, costrizione, paura, oppure infierire ancora una volta su figure francamente negative. La domanda, semmai, è: come si è potuto credere a tutto ciò?
Antonio Maria, BLOGO

La lezione di Konchalovsky: “I nazisti oggi sono i jihadisti”
“Perché ancora la Shoah? Perché le giovani generazioni non ne sanno nulla”. Il dovere della memoria, imperativo categorico del cinema e dell’uomo: ecco chi è Andrei Konchalovsky, cos’è ‘Paradise’, il nuovo lavoro di finzione del maestro russo, che torna in concorso alla Mostra due anni dopo ‘The Postman’s White Nights’, Leone d’Argento nel 2014. Memoria del passato che serve a leggere il presente e Konchalovsky a chi gli chiede chi sono i nazisti oggi risponde: “Sono i fondamentalisti, tutti coloro che portano all’estremo una filosofia. Prima dei nazisti c’erano i colonizzatori europei e i persecutori dei nativi americani. I nazisti sono venuti dopo, mischiandosi con i nazionalisti. Oggi ci sono i jihadisti -prosegue il regista- Ogni qual volta si uccide l’altro nel nome di una supposta supremazia spunta fuori un nazista”.
Adnkronos, Cinematografo.it
After “Son of Saul’s” immersive first-person camera gave viewers a visceral new point of view on the horrors of Nazi concentration camps, the bar for innovation in depicting what is already a comprehensively filmed passage of history was further raised. With its self-consciously classical aesthetic — down to the imposition of artificial wear and tear on the image, creating the impression of a long-buried print — “Paradise” looks emphatically back rather than forward, but its perspective is an unusual one, alternating even-handedly between the raddled, subjective accounts of Nazi oppressor and victim, until they meet ambiguously somewhere in the middle. Among other, less earthly implications, the “paradise” of the title refers to the Aryan idyll that the former repeatedly cites as a motivating dream. Yet the longer he talks — in the bare studio environment, without clear location or era, that Konchalovsky has devised for the film’s “interview” sequences — the less clear it becomes whether or not he believes his own rhetoric.
Guy Lodge, Variety

Konchalovsky says ‘Rai’ tackles evil done in the name of good
Konchalovsky uses the close-ups to create the idea of a confession, while the actors’ speaking in their native tongues, be it Russian, German or French, helps him add authenticity.
“My intention was that you could feel the horror that mankind and the individual feels or doesn’t feel because we are always convinced that we are right,” the 79-year-old said.
“The bombing in Libya, the bombing in Iraq … all these evil acts were considered to be honorable because they were defending human rights, democracy, freedom,” he said.
Reporting by Agnieszka Flak; Editing by Richard Balmforth, REUTERS
Mezcla de melodrama y denuncia de los horrores de la civilización bajo una mirada humanista, el filme no llega a traspasar la malla del presente.
Pedro Fernández Mouján, TELAM

Paradise dunque difetta nel suo insieme, non ponendo nessun tipo d’interesse – più del dovuto – nello spettatore; ricercare esaustivamente emozioni nel tentativo di farle vivere sulla pelle dello spettatore. Nel suo essere “monito” Konchalovsky ottiene l’effetto mal sperato; non induce a riflettere ma bensì a destabilizzare l’attenzione del pubblico sofferente nel reggere ben due ore di narrazione caratterizzata da un’eccessiva verbosità che trasmette solo indisponenza. Un tragico risultato ma Konchalovsky – forse inconsapevole – riesce ad annullare – clamorosamente – l’efficacia del suo lavoro. Paradise infatti parte con buoni propositi per poi perdersi e non ritrovarsi più.
Alessio Giuffrida, Cinematographe

Konchalovsky paints a hell on earth, a hell created by those who dreamed of a paradise… We should recognize: Konchalovsky created a film that was absolutely necessary in modern-day Russia, the country that has no doubts, absolutely sure of its historical righteousness in each and every field. Today, more than in any other time, we need to remind that there was one war for everyone, and even the notorious scoundrels who invented gas chambers are human beings that have right to justify themselves before the God Almighty. It is not exactly the latest thought available, but it is a necessary thought in the time of historical snobbery.
Ekaterina Barabash, Kino-teatr

The film is made in the documentary style: at least a half of what the spectator sees on the screen are literally speaking heads. However, though the characters are real, they are played by actors. As for the action, it takes place during the Second World War in Nazi-occupied France. Both those facts paradoxically draw The Paradise closer to the last-year Venetian hit, Alexander Sokurov’s Francofonia. The author closest to Konchalovsky’s heart is Chekhov, the director having staged all his plays in theatre, and The Paradise is also a kind of theatre play… Austere black-and-white image with a little emotional tint of nostalgic music by Brahms completes the topic of paradise on earth, showing it is a utopia not only unrealizable but mortally dangerous. A controversial if not provocative solution offered by Konchalovsky to the paramount topic of contemporary cinema brings Konchalovsky right away in the ranks of possible competitors for prizes. All the more so because he had not made such a far-reaching film (more in the sense of author’s message than in the sense of the intimate space of the film) for many years.
Anton Dolin, Vesti FM

The very plot of The Paradise forced the author to use a stylized approach of historical costume film, and many episodes insinuate this. But the aesthetics dominating in the film is paradoxically fixed in between the documentary precision of the facts and the conventional character of the theatre drama. Indeed, the genre of the film is something in the middle between a criminal interrogation and a confession…
The film, formalist, precisely measured, cold, black and white in many senses of the expression concentrates the attention of the spectator not on the Holocaust victims (there is no emotional speculation here) but on the personal choice of the man who finds himself a contemporary and a witness to the tragedy. Is the neutral approach possible? Are there justifications for a rational complicity in the crime? The main value of The Paradise is not its artistic merit (though it is impossible not to mention the cameraman Aleksandr Simonov who had shot best Balabanov’s films and the previous Konchalovsky’s film) but this question, very topical nowadays and evidently important for the author himself. It was this aspect that impressed the European public that welcomed the film enthusiastically.
Anton Dolin, Afisha-daily

The simplest thing I can say: the topic of the film is close to the fundamental idea of my film Inner Circle, it is about the temptation of the evil. The Evil should look similar to the Good, it should be seductive. If it were not seductive, people would not rush with such zeal in this abyss, in the turbid river of the Evil. But to be seductive, the Evil should not look like evil. And here we are confronted to the very essence of the paradigm of our life. Tolstoy once said, looking at a beautiful woman: “It is a great delusion to identify the Beauty with the Good!” So it is a serious question for a contemporary film director – how to show the seductive Evil?
I am interested by the gray zone where there is no sharp boundary between the Good and the Evil. Every personality is a battlefield of God and Devil.
I started to become interested in every depicted moment of organized life – how to see it, how to show it. Professional terms such as panorama, vista shot, close shot, reverse angle etc. have largely lost their sense that allowed to develop the film language in the last century. Today the film language is fixed in Hollywood Bible and finally stiffened by the television. I think somebody said: the camera is a cow’s eye. There is a cow, standing and ruminating. The cow’s field of view may include a herdsman, a fly, a flower. But the cow is standing there and ruminating. The camera has the same impartiality. The thought had such a strong effect on me that I saw everything that happened in front of the camera with different eyes…
The search for language is nothing but formalism. The camera does not follow the principle of “singing songs about everything we see”. It is a question of hard selection – either a “diarrhea of images” or a chain of pearls. As for the selection, it comes to conscious viewing of every frame and completing some events, some reactions, some words, which can give birth to what we call “the co-creation” of the spectators. It is a paradox but sometimes we can see more through a keyhole than through a door wide open…
“The humanity” would not hear but he that hath ears to hear, let him hear. It is not necessary for everyone to hear. In general, any attempt to answer eternal questions is doomed to fail but it does not mean we should not try. The artist meets with failure every time but the scale of his failure reflects very often the scale of the artist himself.
Andrei Konchalovsky to Rossiyskaya Gazeta (Valery Kichin)

‘The Paradise’ of good intentions
Konchalovsky manages to inscribe his risky experiment in the context of contemporary cinema, though to reach it, he has to roughen the artistic facts. The director and the cameraman Aleksandre Simonov use black and white image but unlike Ozon in his Frantz they use it not as a stylization method calculated to bring closer the realities of old times, but, on the contrary, a method of estrangement, turning the ambience of the film in a grotesque suspense. It is a pendant, even by name, to another historical grotesque film, Brimstone by Martin Koolhoven, where the heroine is born, lives a life full of trials and tribulations and perishes in the hell on earth.
The Paradise has something in common with all the main motives of the Venetian contest, not just topically but also formally. It is a mixture of intellectual metaphors and low genre bordering on cruel melodrama, of psychological thriller and kitsch which is evidently the only way to address such material. In last seven decades it had been the target of art and culture more than once. Theodor Adorno had once declared that poetry is impossible after Auschwitz. Mikhail Romm with his co-authors Maya Turovskaya and Yuri Khanyutin put forward the theory of “ordinary fascism”. Luchino Visconti did not agree and conferred an infernal mythological tone upon the topic. Hannah Arendt started to use the term “banality of evil”. To combine these points of view, you need the contemporary literature with its rich experience of postmodernism (The Kindly Ones by Jonathan Littell) or a genre film able to melt all the theories of what is impossible to explain, in the crucible of a campfire story that melts both the documentary hyperrealism and the subjectivity of a confession.
Andrei Plakhov, Kommersant

The Paradise puts together cinematographic clichés of different eras including the time when Konchalovsky still had something to say to the world (the Seventies). He often refers to himself, including Maria’s Lovers, the best film in his long career. However, Andron Sergeyevich, who loves to accentuate in newspaper columns his ethical and aesthetical dandyism, should know better than anyone else that the art is largely a matter of taste, and it the taste of The Paradise that poses most problems. Scenes of prewar life here remind the adventures of the scarf in Sunstroke, the final scene where God invites to come to see Him is worse than all the Malick’s dinosaurs. It is, however, not excluded that The Paradise will get the Best Director prize.
Zinaida Pronchenko, Colta.ru

The view of the life of the characters does not belong to anyone of them; nor does it belong to the History itself, for that matter. It is probably the view of the Creator and that is why there is nothing in this view but the beauty, the beauty without sadness, without drama, without superfluous excessive characteristics. Aleksandr Simonov’s optics is assimilated to the divine optics, it is the heart of the film. The brilliant cameraman who had worked with Alexei Balabanov and is, for the second time after The Postman’s White Nights, working together with Andrei Konchalovsky, becomes really great in this film. Close shots of short-haired Olga’s ‘screen tests’ remind the portraits of the cameraman Rudolph Maté from Carl Theodor Dreyer’s The Passion of Joan of Arc, but without ecstatic angles.
Veronika Khlebnikova, Vedomosti

0

Begin met typen en druk op enter om te zoeken